3D 배경 모델러
3D 캐릭터 모델러
3D 게임 애니메이터
UI 디자인
컨셉 배경 디자인
컨셉 캐릭터 디자인
2D 모작
기초 소묘/크로키/조소
 
UI 디자인
작품명 : UI design블로그 : 지지스쿨
디자이너 : 홍기표
Tool : Photoshop
드디어 취업이 되었습니다^^!!! 지도해주신 원장님 선생님 너무 감사드립니다!!!
UI design
김희현More
UI design
김희현More
UI design
권윤진More
UI design
김민정More
UI design
정혜진More
UI design
정혜진More
UI design
박수아More
UI design
최소원More
UI design
최소원More
UI design
강보민More
UI design
김민주More
UI design
김민주More
UI design
박수아More
UI design
홍기표More
UI design
홍기표More
UI design
박정선More